Hasta Bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olanlar  :

         ►     SGK ‘ya bağlı aktif çalışanlar ve emekliler  TC kimlik numarası ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler(eş,çocuk,anne,baba..vs.)sosyal güvencelerini sağlayan kişinin TC numarası ve kendi nüfus cüzdanları ile birlikte gelirler.

         ►     GSS (Genel Sağlık Sigortasından) faydalanan il dışından gelen hastaların yolluk ödemesi alabilmeleri için bulundukları ilin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden elden sevk veya e-sevk ile müracaat yapmaları gerekmektedir.

         Yeşil Kartlı hastalar  :

         ►   İl içinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden aldıkları elden sevk veya e-sevk ile İl dışından ise varsa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden, yoksa devlet hastanesinden alacakları elden sevk veya e-sevk fakültemize başvurabilirler.

         ►  Yeşil kartlı hastalar ancak sevk edildikleri bölümde uygun tedavilerini yaptırabilirler. Diğer bölümlerde tedavilerine devam edebilmeleri için tekrar o bölüme sevk alması gerekmektedir.

         ►  Sevk belgelerinde Dr. kaşesinin ve başhekim onayının bulunması gerekmektedir.

         ►  Sevk belgesinin tanı/ön tanı alanı boş olmamalıdır.

►  Sevk belgeleri üzerindeki tarihlerine bakılarak il içinden gelen hastalar için 3 iş günü, il dışından gelen hastalar içinse 5 iş günü içerisinde Fakültemize giriş yapılmalıdır.

Er-Erbaş ve Askeri öğrenciler :

►  Er-erbaş ve askeri öğrenciler askeri hastaneden alacakları sevk belgesi ile birlikte gelirler.

Ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsasından gelen hastalar :

►  Kurumlarından aldıkları sevkleri ve kimlikleri ile birlikte gelirler.

Banka ve bağlı oldukları yardımlaşma sandıkları ve emeklileri :

►  Kurumlarından aldıkları sevkleri ve kimlikleri ile birlikte gelirler.

Sanık – Mağdur – Müşteki ( Hükümlü ) olanlar  :

 Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların öncelikle Sağlık Bakanlığı merkezlerine sevkleri yapılır. Bu kurumlarda tedavisi mümkün olmayan kişilerin Sağlık Bakanlığı merkezleri uzman hekimlerince Fakültemize sevkleri yapılarak  ve kendi kurum sevkleriyle beraber  refakatçileri eşliğinde başvurabilirler

 Suriye uyruklu misafirler :

►misafirlerimize verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya Yabancı Tanıtma Belgesi ile kurumumuza direk başvurabilirler.

Yabancı uyruklu misafirler :

►il Valiliği tarafından misafirlerimize verilen T.C kimlik numaraları ile kurumumuza direk başvurabilirler.

Sağlık turizmi kapsamında başvuru:

►Bu kapsamda başvuran misafirlerimize yapılan işlemler ;Sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu fiyatlar dahilinde faturalandırılır ve hastadan ödemesi alınır. Misafirimiz hastanemizden aldığı fatura ile ilgili sigorta kurumuna başvurur.

ÖNEMLİ NOTLAR :

          ►  Sevk evrakınızın doldurulması zorunlu olan yerlerini, tarih ve protokol numarasını kontrol ederek olası eksiklikleri gideriniz.

         ►  Sevk süresi fakültemize giriş yapıldığı tarihten itibaren 10 gün geçerlidir.10 gün sonra tekrar sevk getirilmesi zorunludur.

         ►   Fakültemize daha önce tedavi olmak üzere gelmiş iseniz "Hasta Tanıtım Kartınızı" yanınızda bulundurunuz.

         ►  SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) dışı işlemlerde  yapılan ödemeler sonucu verilen makbuzların saklanması ve gereği halinde ibraz edilmesi gerekir.

         ►   Fakültemize başvurunuz esnasında kimlik belgenizi (nufus cüzdanı ) kullanmanız ve ibra etmeniz zorunludur.

         ►   Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan hastalarımıza Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ücretler mukabilinde Ağız Diş Sağlığı hizmeti vermekteyiz.

 

 

Yayın Tarihi: 27/07/2015
Okunma Sayısı: 18798