Telefon Rehberi

  

DEKANLIK                 Fax 2370607 Tel No
DEKAN V. Prof.Dr. Murat MADEN  
DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA 8859
DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Zuhal YETKİN AY 8859
BAŞHEKİM Doç.Dr. Müge ÇINA 8859
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Doktor Öğretim Üyesi Cihan VAROL
8859
FAKÜLTE SEKRETERİ Gül Emine ŞENER 3224
HASTANE MÜDÜRÜ V. Gül Emine ŞENER 3224
   

 

 

ODA NO  AĞIZ DİŞ ÇENE HAST.VE CERRAHİ A.D. TEL NO
423    
418 Doç. Dr. Yavuz FINDIK(Anabilim Dalı Başkanı) 8853
420 Doç. Dr. Müge ÇINA 8851
427 Dr. Ögr. Üyesi Bilge ÇADIR 8852
400 Doç. Dr. Hatice AKPINAR 8947
411    
424    
417    
426    
429    
429    
429    
     
  Sekreter  3348
  Klinik 3251
  Klinik Ameliyathane  3252
  Genel Ameliyathane  8956
  Genel Ameliyathane 8995

 

ODANO  ORTODONTİ A.D  
     
     
318 Doç. Dr. Üyesi N.Ebru ŞENIŞIK 8806
     
     
     
     
     
     
 
Sekreter   1                                                 3353
Sekreter   2                                              8910
Ortodonti Röntgen Odası 8932
Ortodonti Sterilizasyon 8868
Ortodonti Teknisyen odası 8889
Ortodonti Asistan Odası 8913
 
     

 

ODA NO ENDODONTİ A.D TEL.NO
237 Prof. Dr. Murat MADEN  
236 Prof.Dr. Bulem ÜREYEN KAYA 8779
246 Dr. Ögr. Üyesi Nergiz BOLAT  
238 Dr. Ögr. Üyesi Özge ÖZDEMİR  
243    
242    
243    
     
  Sekreter  3351
  Asistan kliniği  
  Öğrenci Kliniği 8906
     
     
ODA NO ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ A.D  
203 Prof.Dr.Derya YILDIRIM Anabil.Dalı Baş. 3350
202 Doç.Dr. Esin BOZDEMİR 8752
201 Dr. Ögr. Üyesi Özlem GÖRMEZ 8923
204 Öğretim Görevlisi Hasibe TAŞKIN  
  Klinik 3254
  Sekreter 3350
  Teknisyen Odası 8885

 

     
     
ODA NO DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ A.D TEL.NO
207 Doç. Dr. Orhan AKPINAR Anabilim Dalı Başkanı

 
206 Dr. Ögr. Üyesi U. Burak TEMEL 8754
  Dr. Ögr. Üyesi Günseli KATIRCI  
  Dr. Ögr. Üyesi Muhittin UĞURLU  
  Dr. Ögr. Üyesi Özge KAM HEPDENİZ  
210    
     
  Sekreter 8882
  Öğr.Üyesi Kliniği 3344
  Öğrenci Kliniği 8865

 

ODANO  PEDODONTİ A.D TEL.NO
405    
408 Prof..Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN Anabilim Dalı Bşk. 8835
410 Doç. Dr.  Derya CEYHAN  8837
  Doçent Dr. Esra ÖZ  
     
     
     
  Sekreter   3349-8971
  Asistan Klinği 3277
  Öğr. Üyesi Kliniği  8898
  Öğr. Kliniği  8917
     
     

 

ODA NO PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ A.D. TEL.NO
335 Prof.Dr. Erdal EROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)  
  Prof.Dr. S. Süha TÜRKASLAN 8818
342 Doç. Dr. H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN 8823
336 Doç.Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU 8819
344 Doç. Dr. Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN 8825
     
     
     
  Öğr.Üyesi Kliniği 8931
  Öğr.Üyesi Kliniği 8890
  Öğrenci Kliniği  
  Teknisyen odası  8884
  Sekreter  3352

 

ODA NO PERİODONTOLOJİ A.D. TEL.NO
309 Prof. Dr. Zuhal YETKİN AY 3347
305 Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU 3347
310 Prof.Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ (Anabilim Dalı Başkanı) 8799
311 Prof.Dr. Özlem FENTOĞLU 8800
     
     
     
     
  Klinik 3249
  Ameliyathane 3250
  Sekreter  3347
  Perio Dinlenme odası 8966

 

  İDARİ PERSONEL TEL.NO
  Şef Canan EROĞLU  (Öğrenci İşleri) 8864
  Şef Fatma KÖSE  (Eğitim-Öğr. Koord.)  8940
     
  Bil. İşlt.Emine Hare (Muhasebe)  3223
  Bil. İşlt.Mehmet ÇANKAYA (Personel İşleri) 8938
     
  Şef. Alaattin DEMİR  (satınalma) 8861
  Bil. İşlt. Bayram BIÇAKLI (Hasta Arşiv)  8900
  Bil. İşlt. Nurhan KONUR  (Personel İşleri) 8894
  Bil. İşlt. Mehmet ŞENOL  (Hasta Kabul)  8872
     
  Laborant Filiz YILDIRIM  (Yazı İşleri)                                                                                                  8863
  Teknisyen Murat ALTUNTAŞ (Bilgi İşlem) 8901
  Bil. İşlt. Levent AKŞAR  (Depo )  8879
  Sorumlu Hemşire A.Sevgi ÖZÜN 8933
  Bil. İşlt. Süleyman BİNGÖL(Bölüm Sekreteri) 8895
  Teknisyen İsmail YILDIRIM (Öğrenci İşleri) 8940
  Bil. İşlt. Dudu DALMIŞ(Personel İşleri) 8862
  Hemşire Dilek AYDIN (Hasta Hakları Birimi) 8899
  Eczacı Işın AKÇA 8839
   Ramazan UYSAL (Depo) 8874
  Sağlık Bilimleri Ens.                8771           8772
  Hemşire Odası 8902
  Bakım Onarım 8896
  Hasta Hakları Birimi 8899
  Bilgi İşlem 8901
  Kalite Birimi 8942
  Hasta Kabul                                                                        8718-8702 8872
  Sterilizasyon ( Temiz alan ) 8881
  Sterilizasyon ( Kirli alan ) 8880
  Çamaşırhane 8886
  Dekanlık Çay Ocağı 8855
  Güvenlik 1082-1725(öğr.gir.89 59) hast.gir 8871
  Fotokopi 8911
  Kantin 8920
  Santral  3334
  Danışma 8874
  Dönersermaye  3274