Koordinatörler

EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Başkanı Doç. Dr. Müge ÇINA

1. Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU

2. Sınıf Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge KAM HEPDENİZ

3. Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN

4. Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Üyesi Esra ÖZ

5. Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA 

EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Neslihan Ebru ŞENIŞIK

 

Erasmus Koordinatörü: Prof.Dr. Bulem ÜREYEN KAYA

 

Farabi Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Özlem GÖRMEZ

 

Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU

 

Birim Kalite ve Akreditasyon Komitesi

Prof. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA

Prof. Dr. Murat MADEN

Prof. Dr. S. Süha TÜRKASLAN

Prof. Dr. Erdal EROĞLU

Arş. Gör. Esra Seden NAVRUZ

Fak. Sekr. Gül Emine ŞENER

Öğrenci Tem. Kağan Mete YAKUT

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI