Fakülte Disiplin Kurulu

 

1- Prof.Dr. Murat MADEN (Başkan)

2- Prof. Dr. S. Süha TÜRKASLAN (Üye)

3- Prof. Dr. Derya YILDIRIM (Üye)

4- Doç. Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU (Üye)

5- Doç.Dr. Yavuz FINDIK (Üye)

6- Dr. Öğr. Üyesi Günseli KATIRCI (Üye)

7- Fakülte Sekreteri Gül Emine ŞENER (Raportör)

Kurul Sekreteri: Laborant Filiz YILDIRIM  (Yazı İşleri) 
Dahili Telefon  : 8863