Fakülte Kurulu

 

1- Prof.Dr. Murat MADEN (Başkan)

2- Prof. Dr. Erdal EROĞLU (Üye)

3- Prof. Dr. Derya YILDIRIM (Üye)

4- Prof. Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ (Üye)

5- Doç. Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU (Üye)

6- Doç. Dr. H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN (Üye)

7- Dr. Öğr. Üyesi Günseli KATIRCI (Üye)

8- Fakülte Sekreteri Gül Emine ŞENER (Raportör)

Kurul Sekreteri: Laborant Filiz YILDIRIM  (Yazı İşleri) 
Dahili Telefon  : 8863