Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 

   

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Derya Yıldırım 


Akademik Kadro

Doç.Dr. Esin BOZDEMİR

Dr. Ögr. Üyesi Özlem Görmez

Öğretim Görevlisi Hasibe TAŞKIN

Arş. Gör. Derya GEZER

Arş. Gör. Huriye GÜN

Arş. Gör. İrem BULUT

Arş. Gör. Esra Seden NAVRUZ

Arş. Gör. Fatma KESMEN

Arş. Gör. Sema Nur ERSOY

İletişim 

0246 211 32 54

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

TARİHÇE


Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, oral ve maksillofasiyal doku ve organların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik ve radyografik olarak yorumlandığı ve yapılacak tedavilerin planlandığı akademik bir birimdir. Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 2 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 5 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı yetiştirmiştir.

YER ve KAPASİTE


Anabilim Dalımız, Oral Diagnoz ve Radyoloji olmak üzere iki ayrı klinikte çalışmalarını sürdürmektedir. Oral Diagnoz Kliniği’nde 11 adet ünitle Fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayeneleri yapılmaktadır. Oral Diagnoz Kliniği’nde yapılan muayeneden sonra Radyoloji Kliniği'nde hastanın, teşhis için gerekli görülen ağız içi veya ağız dışı radyografları çekilmektedir.Radyoloji Kliniği`nde 2 adet intraoral röntgencihazı, 1 adet konvansiyonel panoramik-sefalometrik röntgen cihazı, 2 adet dijital panoramik-sefalometrik röntgen cihazı,1 adet konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı ile hizmet verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Araştırma görevlileri (uzmanlık öğrencileri) eğitim süresi 3 yıldır. Bu eğitim süresi boyunca araştırma görevlileri teorik ve klinik eğitim alırlar, seminer, makale ve olgu sunumu yaparlar. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 2 ay, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında 1 ay rotasyon yaparlar. Eğitim süresi sonunda bitirme tezi hazırlayan, bitirme sınavına tabi tutulan araştırma görevlileri, başarılı olmaları halinde uzman ünvanı alarak mezun olurlar.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


Günmüzde her geçen gün geliştirilen yeni görüntüleme cihazları ile teknolojik gelişmelere paralel yürütülen çalışmalarıyla Anabilim Dalımız diş hekimliğinde temel bir akademik birimdir. Anabilim dalımızın çalışma alanları aşağıda sıralanmıştır:

-Diş ve diş eti hastalıkları

- Çene kemikleri ve temporomandibular eklem

- Baş ve boyun bölgesi yumuşak dokuları

- Sistemik hastalıklarla ilişkili ağız hastalıkları

- Radyasyonun fiziği ve biyolojisi

- Dijital radyografi


OLANAKLARI


- Oral Diagnoz Kliniği

- Radyoloji Kliniği


ANABİLİM DALINDA YAPILAN TEDAVİLER

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda, ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıklar klinik ve radyografik olarak incelenmekte, teşhis edilmekte ve yapılacak tedaviler belirlenmektedir. Anabilim Dalımız, Oral Diagnoz ve Radyoloji olmak üzere iki ayrı klinikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Oral Diagnoz Kliniği’nde Fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayeneleri yapılmaktadır. Hastanın uygun ve yeterli şekilde tedavi edilebilmesi için doğru teşhis şarttır. Bu nedenle Oral Diagnoz Kliniği’nde hastaların asıl başvuru nedenlerinin incelenmesinin yanı sıra tüm baş-boyun bölgesi ve ağız içi muayeneleri yapılmaktadır. Ağız içinde diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının dışında, çene kemikleri ve eklemi,  tükürük bezleri, dil, ağız tabanı, dudak ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokuların hastalıkları Anabilim Dalımızın ilgi alanına girmektedir. Ağız sağlığı genel vücut sağlığından ayrı düşünülemez. Birçok sistemik hastalık da ağız içinde önemli belirtiler göstermektedir ve bu hastalıklardan bazılarının belirtileri ilk olarak ağızda görülür. Anabilim Dalımızda ağız hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisi de incelenmekte ve bu kapsamda ağız içi hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır.Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar nedeniyle, yapılacak diş tedavilerinden önce önlemler alınması gerekebilir. Bu nedenle hastanın başvuru anındaki ve geçmişteki genel sağlığı ile kullandığı ilaçlar konusunda bilgi alınır. Gerekli görüldüğü durumlarda hasta ilgili tıp dallarına gönderilerek muayenesi istenir ve gönderilen raporlar doğrultusunda tedavi planlaması yapılır.

Oral Diagnoz Kliniği’nde yapılan muayeneden sonra Radyoloji Kliniği'nde hastanın, teşhis için gerekli görülen ağız içi veya ağız dışı radyografları çekilmektedir. Klinik ve radyolojik tetkikler ışığında hastalık teşhis edilmekte ve hasta gerekli tedavinin uygulanacağı kliniklere yönlendirilmektedir. Röntgen muayenesi ağız içi muayene bulgularını desteklediği gibi, bazen de çene kemiklerinde bulunan ve ağız içinde hiçbir belirti vermeyen hastalıkların, kist ve tümörlerin teşhisini sağlar. Günümüzde diş ve çene röntgenlerinin yanı sıra Manyetik Rezonans Görüntüleme, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri de diş hekimliği radyolojisinde gittikçe daha çok kullanılır olmuştur. Bu tür radyolojik tetkikler için hasta tıbbi radyoloji kliniklerine yönlendirilir. Kliniğimizde günde ortalama 100-140 adet hastanın klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapılmaktadır.


HASTALAR TARAFINDAN EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

Soru 1: Diş hekimliğinde ilk muayene zorunlu mudur?

Hastalardaki mevcut diş hastalıkları ve bunların tedavisi çeşitlilik arz etmekte ve pek çok hastada birden fazla tedavi gereksinimi olabilmektedir. Bu tedavilerin doğru olarak planlanmasının temeli olan tanıyı koymak için çeşitli tetkikler gerekmektedir. Tedavi öncesi tetkiklerin yapılması, istenmesi, tedavi planının yapılması ilk muayene sırasında olmaktadır. Bu yüzden daha konforlu ve daha kısa süreli tedavi süreçleri için ilk muayene zorunludur.

 

Soru 2: Muayene olmak için randevu almam gerekiyor mu?

Kliniğimizde muayene olmak için herhangi bir randevu işlemi gerekmeden, mesai saatleri içinde başvurulan gün muayene yapılıp filmler çekilir. Tedaviler için hastalar diğer kliniklere yönlendirilir.

 

Soru 3: Fakülteye muayene için gelirken hastaların yanlarında getirmeleri gereken belgeler nelerdir?

Hastalar, varsa eski hasta kartlarını, daha önce çekilmiş filmlerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu sayede tekrar film çekilmesinin önüne geçilecektir. Gerekli durumlarda ise hekimler tarafından röntgenler tekrarlanabilir. Ayrıca hastalar, yakın zamanda yaptırmış olduğu tetkiklerini ve sonuçlarını, kullandıkları ilaçları yanlarında getirmeleri gereklidir. Bu sayede hekim kişinin sistemik durumu hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 

Soru 4: Muayene sırasında dişlerim dışında sağlığım hakkında neden ayrıntılı sorular soruluyor?

Diş tedavisi sırasında uygulamaları etkileyecek bir hastalık ve kullanılan bir ilaç olabilir. Ayrıca ağızdaki bazı durumlar sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir. Eğer hekime doğru ve eksiksiz bilgiler verilmez ise diş tedavisi sırasında hayati tehlikeye neden olacak durumlarla karşılaşılabilir ya da ağız hastalıklarının etkenleri belirlenemeyebilir.

 


 

Soru 5: Diş röntgeni neden çekilir?

Röntgen çekiminde amaç muayene sırasında görülemeyen diş, kemik ve yumuşak dokudaki patolojilerin teşhis edilmesidir. Tedavi başlangıcında, tedavi süresince ve kontrol amaçlı olarak tedavi sonrasında röntgen çekilmesi gerekir. Röntgen gerektiği halde çekilmezse patoloji ve nedeni doğru olarak belirlenemez ve tedavi planı yapılamaz.

 

Soru 6: Diş röntgeni zararlı mıdır?

Genel olarak röntgen çekiminde kullanılan radyasyon canlı doku için zararlıdır. Fakat modern cihazlarla ve uygun tekniklerle çekilen diş röntgeninden yayılan radyasyon çok düşük düzeydedir. Kliniğimizde de modern cihazlar kullanılarak, gerekli tedbirler alınarak ve uygun teknikler uygulanarak hizmet verilmekte olup tıbbi açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Soru 7: Röntgen çekimi öncesi herhangi bir hazırlığa gerek var mıdır?

Röntgen çekimi öncesi hasta, baş ve boyun bölgesindeki bütün metal eşyalarını (küpe, toka, kolye, iğne, gözlük, piercing, hareketli protez-takma diş, işitme cihazı vb.) çıkarmalıdır.

 

Soru 8:Hamile hastalar film çektirebilir mi?

Hamilelik döneminde acil durumlar dışında radyolojik inceleme önerilmez. Acil durumlarda ise gerekli önlemler alındıktan sonra minimum sayıda olmak üzere film alınabilir. Hamile olan ya da şüphesi bulunan kişi bu durumunu hekime bildirmek zorundadır.

 

Soru 9: Bilgisayarlı tomografi hangi durumlarda gereklidir?

Kliniğimizde mevcut olan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile implant planlaması, gömülü dişlerin incelenmesi, baş ve boyun bölgesindeki kist ve tümörlerin değerlendirilmesi, diş ve çene travmalarının tespit edilmesi, dejeneratif çene eklemi hastalıklarının tanısı ve sinüslerin görüntülenmesi yapılmaktadır. Bu tomografinin medikal tomografilere göre en büyük avantajı hastanın aldığı radyasyon dozunun çok daha düşük olmasıdır.