Restoratif Diş Tedavisi

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Orhan AKPINAR


 

Akademik Kadro

Dr. Ögr. Üyesi Özge KAM HEPDENİZ

Dr. Ögr. Üyesi Burak TEMEL

Dr. Ögr. Üyesi Günseli KATIRCI

Dr. Ögr. Üyesi Muhittin UĞURLU

Arş. Gör. Gülben ÇOLAK

Arş. Gör. Fatmanur SARI

 

 


İletişim

Sekreterlik Telefonu

(0 246) 211 8882

Klinik Telefonu

(0 246) 211 3344

 

 

 

 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

TARİHÇE


Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1995 yılında faaliyete girmiştir. Anabilim Dalımızda 1 profesör, 4 Doktora Öğretim Üyesi ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

YER ve KAPASİTE


Anabilim Dalımızın, doktor ve öğrenci kliniği olmak üzere iki ayrı kliniği bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Anabilim Dalımızda, doktora ve diş hekimliğinde uzmanlık programları bulunmaktadır. Doktora programında eğitim gören araştırma görevlileri 4±2 yıllık, dişhekimliğinde uzmanlık programında eğitim gören araştırma görevlileri 3 yıllık bir eğitim görmektedirler. Uzmanlık programı eğitim süresi boyunca 1 ay periodontoloji anabilim dalında rotasyon yapılmaktadır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


Kompozit dolgular

Amalgam dolgular

Kuafaj tedavisi

Laminate veneer restorasyonlar

İnley dolgular

Vital/devital beyazlatma tedavileri

Diş hassasiyeti tedavisi

ANABİLİM DALINDA YAPILAN TEDAVİLER VE SORULABİLECEK SORULAR


KOMPOZİT DOLGULAR

Kompozit dolgu, çürük, çatlamış veya rengi bozulmuş olan dişi onarmak için diş renginde yapılan kompozit reçine  uygulamasıdır. Kompozit dolgular dişler arasındaki boşlukları kapatmak, dişleri daha uzun göstermek veya dişlerin şeklini veya rengini değiştirmek için de kullanılabilir. Kompozit dolgu materyalinin, diş dokusuna bağlanması adeziv materyaller ile (bonding) sağlanır. Tedaviden Beklenenler: Çürüğün ilerlemesinin durdurulması, ağrı mevcut ise dindirilmesi, dişin canlılığını koruması ve çiğneme işlevini devam ettirmesi, restorasyonun doğal dişlerle uyumlu estetik olması.

AMALGAM DOLGULAR

Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, civa ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50`sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. 150 yıldan beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok sayıda dişin korunarak ağızda kalmasına hizmet etmiştir.Tedaviden Beklenenler:Çürüğün ilerlemesinin durdurulması, ağrı mevcut ise dindirilmesi, dişin canlılığını koruması ve çiğneme işlevinin devam ettirilmesi

LAMİNATE VENEER RESTORASYONLAR

Laminate veneerler gülüş tasarımı yapmak, hastalara kusursuz bir gülüş kazandırmak için son yıllarda en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi ile dişlerin arasındaki ayrıklığı, renklenmeyi, aşınmayı, kırıklığı hatta çapraşıklığı bile gidermek mümkün olabilmektedir. Kliniğimizde bu uygulama kompozit restorasyon materyali ile direkt olarak hasta başında veya ölçü alınıp laboratuvara gönderilerek kompozit veya porselen materyalle indirekt olarak yapılabilmektedir.

İNLEY DOLGULAR

Bu tip dolgular genellikle arka dişlerde tercih edilmektedir ve çiğneme kuvvetlerine daha dayanıklıdırlar. Madde kaybının çok fazla olduğu dişlerde amalgam ya da kompozit restorasyonun yapılamayacağı durumlarda tercih edilir. Inley dolgu yapımında kompozit ya da porselen materyali tercih edilebilir. Tedaviden Beklenenler: Aşırı madde kaybı olan dişlerde diş kesimi olmaksızın çiğneme işlevinin devam ettirilmesi.

KUAFAJ TEDAVİSİ

Dişin çürük ve zayıflamış kısımlarının uzaklaştırılmasının ardından, kalan diş dokusunun durumuna (dişin sinirine yakınlığına) göre dişinize kuafaj tedavisi uygulanabilir. Kuafaj tedavisinde, çürük temizlendikten sonra dişe özel bir dolgu maddesi yerleştirilir. Direkt Kuafaj Tedavisi: Çürük temizlendikten sonra diş dolgusu aynı seansta yapılırsa bu tedaviye direkt kuafaj tedavisi denir. İndirekt Kuafaj Tedavisi: Çürük temizlendikten sonra  daimi diş dolgusu aynı seansta yapılmaz hekimin uygun göreceği süre dahilinde en fazla 12 hafta içerisinde  dişin daimi dolgusu yapılırsa bu tedaviye indirekt kuafaj tedavisi denir. Tedaviden Beklenenler: Çürüğün ilerlemesinin durdurulması, ağrı mevcut ise dindirilmesi, dişin canlılığını koruması ve çiğneme işlevini devam ettirmesi.

VİTAL BEYAZLATMA

Herhangi bir nedenle normal rengini değiştirmiş dişlere beyazlatıcı ajan uygulanarak dişlerin daha beyaz ve normal rengine gelmesi sağlanarak hastanın estetik beklentileri giderilmeye çalışılır.

DEVİTAL BEYAZLATMA

Kanal tedavisi görüp rengini değiştirmiş, herhangi bir nedenle kanal tedavisi yapılan anormal renkte veya hastayı estetik yönden tatmin etmeyen dişlerde kanal tedavisi sonrasında, dişin koronal kısmına beyazlatıcı ajan yerleştirilerek bir hafta arayla yenilenir seanslar istenilen renk elde edilinceye kadar devam eder. Tedavi esnasında hastaya geçici dolgu yapılır. Tedavi bittiğinde dişler daimi olarak restore edilir.

DİŞ HASSASİYETİ TEDAVİSİ

Diş hassasiyeti, dentin hassasiyeti ya da kök hassasiyeti için kullanılan genel bir terimdir. Sıcak, soğuk, tatlı ya da çok asitli içecek ve yiyecekler, ya da soğuk havada solunum diş duyarlılığına ya da ağrımasına neden oluyorsa, bu diş ya da dişlerinizin hassas olduğunu gösterir. Önerilen Tedavi: Hastanın hassasiyetten dolayı şikayet ettiği bölgelere hassasiyet giderici ajan uygulanarak hassasiyete neden olan bölgeler örtülenmiş olur. Tek seans hassasiyet giderici ajan uygulaması hasta şikayetlerinin hemen geçmesine yardımcı olmayabilir bu nedenle tedavi birkaç seans uygulanmalıdır. Hasta kullandığı diş macununu değiştirerek florür içeriği yüksek hassasiyet giderici bir macun kullanmalıdır. HASTALAR TARAFINDAN SORULABİLECEK SORULAR ve CEVAPLARI

Kompozit dolgu yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anestezi yapılmışsa anestezinin etkisi geçtikten sonra yemek yenilmelidir. Anestezi yapılmamışsa tedaviden sonra yemek yenilebilir. Ağız hijyenine önem verilmelidir, aksi takdirde zamanla kompozit dolgunun altında tekrarlayan çürük gelişebilir ve dolgunun başarısızlığı ile sonuçlanabilir. Dolgunun kırılması ya da düşmesi durumunda hasta tekrar kliniğe başvurmalıdır.

Kompozit dolgu yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Bazı durumlarda tedavi sonrası geçici bir hassasiyet gelişebilmektedir. Hassasiyet dişin durumuna göre 1-2 hafta sürebilir veya daha da uzun sürebilir. Bu süre sonrasında devam eden ağrıların varlığında hasta tekrar kliniğe başvurabilir. Çay, kahve, sigara kullanımına bağlı olarak zamanla renklenmeler oluşabilmektedir, bu renklenmeler hekim yapacağı diş polisajı (cila) işlemiyle giderilebilir.

Amalgam dolgudaki civa zararlı mıdır?

Amalgam dolgudaki civa insan sağlığına zararlı bir etki göstermemektedir. Civa diğer metallerle birleştiğinde kimyasal yapısı değişir ve zararsız hale geçer.  Amalgam içerisindeki diğer metallerle birleşmiş olan civanın sistemik hastalıklarla ilişkili olmadığı ve insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir.

Amalgam dolgu yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hastanın çenede amalgam restorasyon yapılan bölgede en az iki saat çiğneme yapmaması ve takip eden 24 saat içinde de daha dikkatli kullanması hastalara önerilir. Hastaya, 24 saat geçtikten sonra cila işlemi için ikinci bir randevu verilir. Bu uygulama, hem amalgamın metalik özelliklerini iyileştirme hem de kullanım sonrası restorasyonun anatomik ve fonksiyonel olarak tekrar gözden geçirilme olanağını sağlayacaktır. Dolgunun kırılması yada düşmesi durumunda hasta tekrar kliniğe başvurmalıdır.

Amalgam dolgu yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Amalgam dolgulardan sonra kısa süreli bir sıcak-soğuk duyarlılığı olabilmekte ve bu zamanla kaybolmaktadır. Ancak ender olsa da bazı kişilerde ağızda çeşitli metaller bulunduğunda ya da çatal gibi başka bir metal girdiğinde iki metal arası reaksiyondan doğan hassasiyetler olabilmektedir. Geçmeyen duyarlılıklarda, duyarlılığın yalnızca bu sebepten olduğuna emin olduktan sonra restorasyon metal olmayan bir dolgu maddesi ile değiştirilebilir. Ağız hijyeni kötü olan bireylerde amalgam dolgunun altında tekrarlayan çürük gelişebilir ve dolgunun başarısızlığı ile sonuçlanabilir.

Laminate veneer restorasyon yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hasta ağız bakımına özen göstermelidir. Doktorunun tavsiyelerine uymalıdır. Düzenli diş fırçalamaya dikkat etmelidir. Diş ipi kullanmalıdır. Sert gıdalarla beslenmemelidir.

Laminate veneer restorasyon yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Restorasyondan sonra hastanın ağız hijyenine dikkat etmemesi durumunda yapılan restorasyonda renk değişikliği olabilir. Hastanın sert gıdalar yemesi esnasında, yapılan restorasyonda kırıklar meydana gelebilir.

İnley restorasyonu sırasında karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişler hazırlandıktan sonra, dolgu kişiye özel olarak laboratuvarda hazırlanır ve doktorunuz tarafından yapıştırılırlar. Genellikle 2 seans sürer, ancak bazı durumlarda seans sayısı artabilir.

Kuafaj tedavisi yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anestezi etkisi (uyuşukluk) geçtikten sonra yemek yenilebilir. Bir hafta boyunca soğukta sızlamalar ve hassasiyet olabilir. Geçici dolgunun kırılması ve düşmesi durumunda hasta kliniğe tekrar başvurmalıdır.

Kuafaj tedavisi yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişin yenilenme (tamir) yeteneğine ve hastanın ağız bakımına bağlı nedenlerle bu tedavi her zaman başarılı olmayabilir. Eğer bu süre zarfında dişte şiddetli ve sürekli bir ağrı meydana gelirse ve diş restore edilebilecek durumda ise kanal tedavisi yapılır. Aksi durumlarda cerrahi tedavi planlanır.

Vital beyazlatma yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tedavi sonrası kısa bir süre hassasiyet şikayetleri devam edebilir hasta bu esnada doktorunun önerilerine dikkat etmelidir. Ağız bakımına özen göstermelidir. Hasta tedavi sonrası sigara, çay, kahve gibi renklendirici gıdaları tükettiği takdirde tedavi sonrası iyileşen diş renginde geri dönüşler olabilir.

Vital beyazlatma tedavisi süresince veya yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişteki renklenmenin çok şiddetli olması durumunda tedaviye çok geç cevap alınabilir veya hiç cevap alınmayabilir. Tedavi esnasında hastada hassasiyet şikayetleri olabilir. Tedavi esnasında ajanın yumuşak dokularla teması sonucunda dokularda ağrı ve hassasiyet, geçici renk değişikliği meydana gelebilir.

Devital beyazlatma yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tedavi bittikten 15 gün sonra dişler daimi olarak restore edilir. Hasta ağız bakımına özen göstermelidir. Doktorunun tavsiyelerine uymalıdır.

Devital beyazlatma tedavisi süresince veya yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişteki renklenmenin çok şiddetli olması durumunda tedaviye çok geç cevap alınabilir. Tedavi edilen dişlerde servikal rezorbsiyon gibi patolojiler meydana gelebilir, bu durumda gerekli görülen tedavi uygulanır.

Hassasiyet tedavisi yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hastaya hassasiyet giderici ajan uygulaması yapıldıktan sonra, hasta yarım saat boyunca herhangi bir şey yiyip içmemelidir, ağız bakımına dikkat etmelidir ve doktorunun önerilerine uymalıdır.