6. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU'NDA ENDODONTİ ANABİLİM DALI'NA İKİ ÖDÜL

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ’nin 6. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, 06-08 Mart 2015 tarihleri arasında Xanadu Snow White Otel, ERZURUM’da gerçekleştirilmiştir.

“Tek seans kanal tedavilerinin başarı oranlarında pulpa diagnozunun rolü: Kanıta dayalı bir meta-analiz” isimli çalışmalarıyla Isparta Askeri Hastanesinde görev yapmakta olan Dr. İbrahim Ethem Yaylalı , Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilm Dalı’ndan Prof.Dr. Ayşe Diljin Keçeci ve Doç.Dr. Bulem Üreyen Kaya, sözlü bildiri dalında birincilik ödülüne;

 

 

Endodontik orijinli odontojenik deri fistüllerinin teşhis ve tedavisi: 3 olgu sunumu” isimli çalışmalarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilm Dalı’ndan Dt. Emre Çiçek, Dt. Safa Kurnaz, Dt. Volkan Dinç, Doç.Dr. Bulem Üreyen Kaya ve Prof.Dr. Ayşe Diljin Keçeci olgu sunumu dalında üçüncülük ödülüne layık görülmüşlerdir.

 

 

Yayın Tarihi: 13/03/2015
Okunma Sayısı: 5424