ENDODONTİ ANABİLİM DALI İLK TUBİTAK PROJESİNİ TAMAMLADI

      Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci’nin yaptığı ve Dt. Anıl Teke’nin tezini kapsayan ve bir yıl süren “Farklı kök ucu dolgu materyallerinin sızdırmazlık ve bağlanma özelliklerinin glikoz filtrasyon ve push-out yöntemleriyle ex-vivo olarak incelenmesi” konulu Tübitak 3001 projesi 25 Kasım 2015’te tamamlandı. Bu projede ile Endodonti Anabilim Dalı ilk Tübitak projesini gerçekleştirildi.

Projenin Amacı ve Önemi

Ülkemizde apikal cerrahi oldukça yoğun uygulanmasına karşın, kök ucu kavitesinin hazırlanmasında literatürdeki mevcut bilgi, ileri teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve avantajları kliniğe henüz taşınmamıştır. Endodontistlerin görevi cerrahlarla birlikte daha az travmatik çalışarak kaliteli ve dayanıklı apikal cerrahi uygulamaları yapmaktır. Çünkü bu aşama dişin ağızda tutulması için son şanstır.

  Teknolojik gelişmelerin getirdiği cihazlar maliyeti arttırmakla birlikte günümüzün gereksinimlerindendir. Mevcut imkanlarımıza katkı sağlayan proje destek miktarıyla bu çalışma gerçekleştirilebilmiştir. Endodonti Anabilim Dalı’nda mevcut ve mikrocerrahi uygulamalarında kullanılabilecek dental mikroskobun, önemli bir parçası bu proje ile tamamlanmıştır.

Proje birçok parametreyi içeren kapsamlı bir çalışmadır. Bu projenin amacı bioseramik ve trikalsiyum silikat içerikli üç farklı kök ucu dolgu materyalinin (MTA, BioAggregate ve Biodentine), apikal örtücülüklerinin ve bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıdır. Üç farklı materyal dört uygulama şekli için (dental operasyon mikroskobu, ultrasonik uç, frez kullanımı ve kombinasyonları) ve dört inceleme yöntemi (Glikoz penetrasyon, DOM, SEM, push-ou)  ile karşılaştırılarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Dental mikroskop altında çalışmanın ve ultrasonik cihaz kullanımının dolgu kalitesini anlamlı derecede artırdığı ve yeni materyallerin başarılı bağlanma ve sızıntı özellikleri ortaya konmuştur. Kullanılan sızıntı düzeneğinden, bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek faydalı model veya cihaz geliştirilebilir.

Bu çalışmanın sonuçlarından elde edilen bulgular başta endodontistler ve ağız, diş, çene cerrahları olmak üzere diş hekimlerini, hastaları, kamu ve özel sağlık kurumlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Hasta hizmetlerine önemli derecede katkı hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede endodontik tedavinin başarı oranlarını artırarak diş çekiminin azalacağı ve sağlık kurumlarının diş eksikliğine ayıracağı protez ve veya implant maliyetinden ve harcanan süreden önemli ölçüde tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışma sonuçları uluslararası SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanacaktır

Yayın Tarihi: 01/12/2015
Okunma Sayısı: 2833