UYGULAMALI DERSLER, STAJ DERSLERİ VE SINAVLARI

UYGULAMALI DERSLER, STAJ DERSLERİ VE SINAVLARI

Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2020 tarihli ve 542/2 sayılı kararı ile pandemi nedeniyle 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılına mahsus olmak üzere fakültemiz 1, 2, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin ve sınavlarının ve  5. sınıf öğrencilerinin staj dersleri ve sınavlarının,

1-Fakültemiz 1. Sınıf Diş Anatomisi ve Fizyolojisi dersi için; öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları tüm uygulamalardan başarılı sayılmalarına ve 15 Haziran 2020 – 23 Haziran 2020 tarihleri arasında final sınavlarının, akademik takvimde belirtilen 29 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında da bütünleme sınavlarının yapılmasına,

2-Fakültemiz 2. Sınıf Endodonti I, Diş Hastalıkları ve Tedavisi I ile Protetik Diş Tedavisi I dersleri için; öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları tüm uygulamalardan başarılı sayılmalarına ve 15 Haziran 2020 – 23 Haziran 2020 tarihleri arasında final sınavlarının, akademik takvimde belirtilen 29 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında da bütünleme sınavlarının yapılmasına,

3-Fakültemiz 3. Sınıf Endodonti II, Diş Hastalıkları ve Tedavisi II ile Protetik Diş Tedavisi II dersleri için; öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları tüm uygulamalardan başarılı sayılmalarına ve 15 Haziran 2020 – 23 Haziran 2020 tarihleri arasında final sınavlarının, akademik takvimde belirtilen 29 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında da bütünleme sınavlarının yapılmasına,

4-Fakültemiz 4. Sınıf öğrencilerinin güz ve bahar yarıyılı Protetik Diş Tedavisi III, Ortodonti II, Pedodonti II, Oral Diagnoz ve Radyoloji II, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi II, Periodontoloji II, Diş Hastalıkları ve Tedavisi III, Endodonti III dersleri için; öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları tüm uygulamalardan başarılı sayılmalarına ve 15 Haziran 2020 – 23 Haziran 2020 tarihleri arasında final sınavlarının, akademik takvimde belirtilen 29 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında da bütünleme sınavlarının yapılmasına,

5-Fakültemiz 5. Sınıf öğrencilerinin güz ve bahar yarıyılı Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti staj dersleri için; öğrencilerin 4. sınıfta almış oldukları pratik eğitim ve uygulamaların yeterli olduğu göz önünde bulundurularak 5. Sınıf staj derslerinin tüm sınavlarından başarılı sayılmalarına ve sınav notu olarak her bir öğrencinin notunun 90 (doksan) olarak girilmesine karar verilmiştir.

Yayın Tarihi: 05/06/2020
Okunma Sayısı: 2179