Dokümanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI KALİTE SİSTEMİ DOKÜMANLARI Akademisyenler İçin Genel Uyum Rehberi Genel Uyum Rehberi Risk Analizi (L Matris) - Teknnik Serv. Risk Analizi (L Matris) - Sağlık Hizm. Risk Analizi (L Matris) - Gen.Tem. Risk Analizi (L Matris) - Büro Hizm. CORONA VİRÜS RİSK ANALİZİ Endodonti Onam Formu Periodontoloji anamnez formu Radyoloji onam formu radyoloji anamnez formu pedodonti islem formu tedavii onam formu Yataklı Servis ve Genel Ameliyathane Talep Formu beyaz kod uygulama pembe kod yazı işleri çalışma öğrenci işleri çalışma personel işleri birimi çalışma bilgi işlem birimi çalışma maaş tahakkuk birimi çalışma döner sermaye satın alma çalışma yıkama-dezenfektör makinaları günlük haftalık temizlik otoklav çalıştırma ultrasonik yıkama cihazı çalıştırma cerrahi alet yıkama ve dekontaminasyon malzeme teslim alma steril malzeme depolama sterilizasyon rulosu kapama cihazı kullanım steril malzemelerin kulanım alanına transferi indikatör kullanım aletlerin paketlenmesi haşere ile mücadele ütü kullanım fotokopi cihazı kullanma çamaşırhane yıkama çamaşırhane çalışma bina çevre temizlik izolasyon önlemleri cerrahi el yıkama intramuskuler enjeksiyon hasta yatış ve taburculuk işlemleri steril gömlek hazırlama nazal kanül ile oksijen verme kan şekeri ampul formunda ilaç hazırlama ameliyathane temizlik mikro dalga fırın kullanım jeneratör kullanım ups sistemi kullanım samsung sılver çamaşır makinası kullanım yangın otomasyon sistemi kullanım şarjlı matkap kullanım kaynak makinası kullanım koter donanımı kullanım kompresör kullanma ve bakım klima bakımı paket geçirme donanımı kullanma santrifüj donanımı kullanma su arıtma donanımı ve hidrofor pompası kullanma su arıtma cihazı kullanma elektrikli matkap kullanma çamaşır kurutma makinası kullanma otoklav çalıştırma steril eldiven giye ve çıkarma ortodonti kliniği sterilizasyon çalışma eldiven kullanım ünit temizliği steril giyinme laboratuvar çapraz enfeksiyonu önleme hepatitli hastalar için ünit temizliği evsel atıkları toplama ve taşıma steril bohça açma talimatı el hijyeni sağlama talimatı diş protez laboratuvarı dezenfeksiyon distile su kullanma talimatı delici kesici alet yaralanmalardan korunma talimatı röntgen kullanma talimatı otoklav donanımı kullanma talimatı elektrikli çay makinesi kullanma talimatı hassas terazi kullanma talimatı ekg kullanma talimatı dijital avometre kullanma talimatı bulaşık makinesi kullanma talimatı arçelik ve samsung çamaşır makinesi kullanma talimatı benmary yemek ısıtma donanımı kullanma talimatı aspirasyon donanımı kullanma talimatı alçı kesme motoru kullanma talimatı yataklı servis çalışma talimatı yara bakım talimatı periapikal röntgen cihazı kullanma talimatı panoramik röntgen cihazı kullanma talimatı operasyon öncesi hasta hazırlama talimatı mavi kod uygulama talimatı ıv yolla ilaç uygulama talimatı hasta ve hasta yakınları mülkiyeti talimatı cerrahi alan enfeksiyon önleme talimatı Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon prosedürü Döküman kontrol prosedürü İç iletişim prosedürü İç tetkik prosedürü Düzeltici faaliyetler prosedürü Kalite ekipleri çalışma prosedürü Uygun olmayan ürün hizmet prosedürü Dış kaynaklı süreçlerin kontrol prosedürü Merkezi sterilizasyon ünitesi işleyiş prosedürü Enfeksiyon kontrol komitesi çalışma prosedürü Vezne işlemleri prosedürü Eczane işleyiş prosedürü Yönetimi gözden geçirme prosedürü Önleyici faaliyetler prosedürü Eğitim prosedürü Geriatri kliniği prosedürü Sivil savunma prosedürü Veri analizi prosedürü Kayıtların kontrol prosedürü Hasta ve çalışan memnuniyeti prosedürü Ürünlerin korunması prosedürü Öğrenci laboratuvarı çalışma prosedürü Bakım onarım prosedürü Dudak damak yarığı prosedürü Araştırma laboratuvarı kullanım prosedürü Genel temizlik prosedürü Çamaşırhane çalışma prosedürü Ortodontik aperey yapım prosedürü Personel işleri çalışma prosedürü Mutemetlik prosedürü eğitim öğretim koordinatörlüğü prosedürü Hasta iletişim birimi prosedürü Döner sermaye satınalma prosedürü Öğrenci işleri prosedürü Depo-ambar prosedürü Yardımcı hizmetler prosedürü Poliklinik işlemleri prosedürü Yazı işleri prosedürü Mali işler-satın alma prosedürü Hasta kabul prosedürü Bölüm sekreterliği prosedürü Bilgi işlem birimi çalışma prosedürü Ameliyathane işleyiş prosedürü Radyoloji hasta tedavi prosedürü Protez hasta tedavi prosedürü Periodontoloji hasta tedavi prosedürü Tedavi hasta tedavi prosedürü pedodonti hasta tedavi prosedürü Ortodonti hasta tedavi prosedürü Endodonti hasta tedavi prosedürü Cerrahi hasta tedavi prosedürü proses izleme ölçme ve takip formu plansız eğitim sminer formu döküman dağıtım listesi formu ygg toplantı sonuç formu ygg toplantı gündemi formu iç tetkik sonuç formu konrolsüz kopya döküman dağıtım formu güncel döküman listesi ve revizyon takip formu döf takip listesi formu döküman revizyon talep formu düzeltici önleyici faaliyet istek formu dış kaynaklı döküman listesi formu beyaz kod bildirim formu pembe kod bildirim formu eğitim değerlendirme formu eğitim katılım formu eğitim ihtiyacı belirleme formu malzeme gereklilik raporu sıvı izlem çizelgesi hemşire gözlem kağıdı yerinde çözülen sorunlar defteri tuvalet temizlik kontrol çizelgesi ortak alan temizlik takip çizelgesi oda temizlik takip çizelgesi laboratuvar temizlik takip çizelgesi yataklı servis hasta izlem formu derslik temizlik takip çizelgesi çay ocağı günlük emniyet çizelgesi çamaşırhane temizlik takip çizelgesi büro temizlik takip çizelgesi röntgen tamizlik takip formu hasta müdahale formu sterilizasyon dökümantasyon formu ısı takip çizelgesi acil mudahale arabası ilaç malzeme kontrol radyoloji istem formu dış sağlık uygulama tebliği dışı kalemler günlük emniyet çizelgesi mavi kod bildirim formu kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan film odası emniyet çizelgesi sağlık personeli yaralanma takip formu kesici delici alet yaralanmaları bildirim formu dilek öneri formu yüksek düzey dezenfektan solüsyonu kullanım formu el hijyen gözlem formu perio ameliyathane onam formu laboratuvar enfeksyon kontrol çizelgesi sterilizasyon temizlik takip formu protez işlem formu tedavi işlem formu perio işlem formu ortodonti işlem formu endodonti işlem formu radyoloji işlem formu cerrahi işlem formu konsültasyon işlem formu dezenfektan hazırlama takip çizelgesi biyolojik indikatör kayıt çizelgesi genel ameliyathane temizlik çizelgesi profilaktik antibiyotik kullanımı formu hareketli aparey kullanımı hasta bilgilendirme formu protez tam protez onam formu protez sabit protezler onam formu protez overdenture onam formu protez laminate onam formu protez kron kaplama onam formu protez implant üstü sabit veya hareketli protez onam formu protez hassas bağlantılı hareketli protez onam formu protez hareketli bölüm onam formu protez geçici kron köprüler protez onam formu implant cerrahisi için bilgilendirme onam formu perio onam formu cerrahi onam formu pedo onam formu ağız diş ve çene radyolojisi onam formu Onam formu ortognatik cerrahi onam formu ortodonti onam formu dudak damak yarığı formu